Sudstvo

Grupa profesija (hrvatski): Sudstvo
Grupa profesija (engleski): Court administrators
Profesije u ovoj grupi:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom grupa profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom grupa profesija: Nije na popisu

Institucije povezane s ovom profesijom grupa profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
 • Ministarstvo pravosuđa

  Adresa:
  Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
  Telefon:
  01/ 3714 000
  Faks:
  01 3714 507
  Internet stranica:
Nadležna tijela: