Ocjenjivanje sukladnosti građevinskih proizvoda

Grupa profesija (hrvatski): Ocjenjivanje sukladnosti građevinskih proizvoda
Grupa profesija (engleski): Conformity assessment of construction products
Profesije u ovoj grupi:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom grupa profesija: Različito za različite profesije u ovoj grupi. Molimo Vas provjerite za svaku profesiju zasebno.
Zakoni povezani s ovom profesijom grupa profesija: Različito za različite profesije u ovoj grupi. Molimo Vas provjerite za svaku profesiju zasebno.

Institucije povezane s ovom profesijom grupa profesija

Informacijska tijela: Različito za različite profesije u ovoj grupi. Molimo Vas provjerite za svaku profesiju zasebno.
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

  Odgovorno tijelo:
  N/A
  Adresa:
  Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
  Telefon:
  (01) 3782 143; (01) 3782 444
  Faks:
  (01) 3772 822
  Internet stranica:
Nadležna tijela: Različito za različite profesije u ovoj grupi. Molimo Vas provjerite za svaku profesiju zasebno.