Korisni linkovi
Centar unutarnjeg tržišta EU pri Ministarstvu gospodarstva
  • Centar objedinjava postojeće EU kontaktne točke, alate i nadležna tijela te na taj način omogućava jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU.Jedinstvena kontaktna točka za usluge u Republici Hrvatskoj