Agent posredovanja u prometu nekretnina

Grupa profesija (hrvatski): Promet nekretnina
Grupa profesija (engleski): Real Estate
Profesija (hrvatski): Agent posredovanja u prometu nekretnina
Profesija (engleski): Real Estate Agent
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija:

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: