Ovlašteni inženjer geodezije

Grupa profesija (hrvatski): Geodezija
Grupa profesija (engleski): Professional land surveying services
Profesija (hrvatski): Ovlašteni inženjer geodezije
Profesija (engleski): Chartered geodetic engineer
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija: Nije na popisu

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva: Nije na popisu
Nadležna tijela: