Edukacijski rehabilitator

Grupa profesija (hrvatski): Socijalna skrb
Grupa profesija (engleski): Social welfare services
Profesija (hrvatski): Edukacijski rehabilitator
Profesija (engleski): Educational rehabilitator
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija: Nije na popisu

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva: Nije na popisu
Nadležna tijela: