Doktor medicine

Grupa profesija (hrvatski): Doktori medicine
Grupa profesija (engleski): Doctor of Medicine
Profesija (hrvatski): Doktor medicine
Profesija (engleski): Doctor of medicine listed in Annex V
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija:

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: