Doktor dentalne medicine specijalist

Grupa profesija (hrvatski): Dentalna medicina
Grupa profesija (engleski): Dental services
Profesija (hrvatski): Doktor dentalne medicine specijalist
Profesija (engleski): Specialist doctor of dental medicine
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija:

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: