Farmaceutski tehničar

Grupa profesija (hrvatski): Farmacija / Ljekarništvo
Grupa profesija (engleski): Pharmacy services
Profesija (hrvatski): Farmaceutski tehničar
Profesija (engleski): Pharmaceutical technician
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija:

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje

  Odgovorno tijelo:
  ENIC/NARIC ured
  Adresa:
  Donje Svetice 38/5
  Telefon:
  00385 1 6274 800
  Faks:
  00385 1 6274 801
  E-pošta:
  Internet stranica:
 • Ministarstvo zdravstva

  Adresa:
  Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
  Telefon:
  01/ 4607 - 555
  Faks:
  01/ 4677 - 076
  E-pošta:
  Internet stranica:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: