Diplomirana medicinska sestra / medicinski tehničar

Grupa profesija (hrvatski): Medicinske sestre
Grupa profesija (engleski): Nursing
Profesija (hrvatski): Diplomirana medicinska sestra / medicinski tehničar
Profesija (engleski): Graduated nurse
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija:

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: