Sportska djelatnost

Grupa profesija (hrvatski): Sportska djelatnost
Grupa profesija (engleski): Sporting activities
Profesije u ovoj grupi:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom grupa profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom grupa profesija: Nije na popisu

Institucije povezane s ovom profesijom grupa profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva: Nije na popisu
Nadležna tijela: