Sportska djelatnost

Grupa profesija (hrvatski): Sportska djelatnost
Grupa profesija (engleski): Sporting activities
Profesije u ovoj grupi:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom grupa profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom grupa profesija:
  • Zakon o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)

Institucije povezane s ovom profesijom grupa profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva: Različito za različite profesije u ovoj grupi. Molimo Vas provjerite za svaku profesiju zasebno.
Nadležna tijela: