Konzervator

Grupa profesija (hrvatski): Konzervatorsko - restauratorska djelatnost
Grupa profesija (engleski): Conservation - restoration
Profesija (hrvatski): Konzervator
Profesija (engleski): Conservator
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija: Nije na popisu

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: