Vezani obrti

Grupa profesija (hrvatski): Vezani obrti
Grupa profesija (engleski): Sector of privileged crafts
Profesije u ovoj grupi:
Iznimke: Popis profesija s djelatnostima za koje nije potrebno provoditi postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom grupa profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom grupa profesija: Različito za različite profesije u ovoj grupi. Molimo Vas provjerite za svaku profesiju zasebno.

Institucije povezane s ovom profesijom grupa profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: