Pekar

Grupa profesija (hrvatski): Vezani obrti
Grupa profesija (engleski): Sector of privileged crafts
Profesija (hrvatski): Pekar
Profesija (engleski): Baker
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija: Nije na popisu

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: