Drvna tehnologija i šumarstvo

Grupa profesija (hrvatski): Drvna tehnologija i šumarstvo
Grupa profesija (engleski): Forest engineers
Profesije u ovoj grupi:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom grupa profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom grupa profesija: Nije na popisu

Institucije povezane s ovom profesijom grupa profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
 • Ministarstvo poljoprivrede

  Adresa:
  Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
  Telefon:
  01/ 6106 - 111
  Faks:
  01/ 6109 - 201
  E-pošta:
  Internet stranica:
Nadležna tijela: