Prvostupnik medicinsko - laboratorijske dijagnostike (bacc.med.lab.diag.)

Grupa profesija (hrvatski): Medicinsko - laboratorijska djelatnost
Grupa profesija (engleski): Medical - laboratory activity
Profesija (hrvatski): Prvostupnik medicinsko - laboratorijske dijagnostike (bacc.med.lab.diag.)
Profesija (engleski): Bachelor of medical laboratory diagnostics (BSc.med.lab.diag.)
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija:
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija:

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: