Medicinsko - laboratorijska djelatnost

Grupa profesija (hrvatski): Medicinsko - laboratorijska djelatnost
Grupa profesija (engleski): Medical - laboratory activity
Profesije u ovoj grupi:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom grupa profesija:
Zakoni povezani s ovom profesijom grupa profesija:

Institucije povezane s ovom profesijom grupa profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: