Zdravstveno laboratorijski tehničar

Grupa profesija (hrvatski): Medicinsko - laboratorijska djelatnost
Grupa profesija (engleski): Medical - laboratory activity
Profesija (hrvatski): Zdravstveno laboratorijski tehničar
Profesija (engleski): Medical laboratory technician (health sector)
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija:
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija:

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: