Inženjer medicinske radiologije (nije na popisu reguliranih profesija od siječnja 2019. godine)

Grupa profesija (hrvatski): Radiološka tehnologija
Grupa profesija (engleski): Medical radiation technology
Profesija (hrvatski): Inženjer medicinske radiologije (nije na popisu reguliranih profesija od siječnja 2019. godine)
Profesija (engleski): Engineer of medical radiology (not a regulated profession from January, 2019)
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija:
  • Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

  • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 124/09, 45/11, 74/14, 82/15 i 70/2019)

  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/2008)

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: