Zdravstvena radiološko-tehnološka djelatnost

Grupa profesija (hrvatski): Zdravstvena radiološko-tehnološka djelatnost
Grupa profesija (engleski): Medical radiation technology
Profesije u ovoj grupi:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom grupa profesija: Različito za različite profesije u ovoj grupi. Molimo Vas provjerite za svaku profesiju zasebno.
Zakoni povezani s ovom profesijom grupa profesija:

Institucije povezane s ovom profesijom grupa profesija

Informacijska tijela:
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje

  Odgovorno tijelo:
  ENIC/NARIC ured
  Adresa:
  Donje Svetice 38/5
  Telefon:
  00385 1 6274 800
  Faks:
  00385 1 6274 801
  E-pošta:
  Internet stranica:
 • Hrvatska komora zdravstvenih radnika-Strukovni razred za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost

  Odgovorno tijelo:
  n/a
  Adresa:
  p. p. 191, 10000 Zagreb
  Telefon:
  + 385 17774048
  Faks:
  + 385 1 798 03 50
  E-pošta:
  Internet stranica:
 • Ministarstvo zdravstva

  Adresa:
  Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
  Telefon:
  (01) 4607 555
  Faks:
  (01) 4677 076
  E-pošta:
  Internet stranica:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: