Radiološka tehnologija

Grupa profesija (hrvatski): Radiološka tehnologija
Grupa profesija (engleski): Medical radiation technology
Profesije u ovoj grupi:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom grupa profesija: Različito za različite profesije u ovoj grupi. Molimo Vas provjerite za svaku profesiju zasebno.
Zakoni povezani s ovom profesijom grupa profesija:

Institucije povezane s ovom profesijom grupa profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: