Prvostupnik radiološke tehnologije

Grupa profesija (hrvatski): Radiološka tehnologija
Grupa profesija (engleski): Medical radiation technology
Profesija (hrvatski): Prvostupnik radiološke tehnologije
Profesija (engleski): Radiographer (bachelor degree)
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija:
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija:

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: