Radiološki tehničar (nije na popisu reguliranih profesija od siječnja 2019. godine)

Grupa profesija (hrvatski): Radiološka tehnologija
Grupa profesija (engleski): Medical radiation technology
Profesija (hrvatski): Radiološki tehničar (nije na popisu reguliranih profesija od siječnja 2019. godine)
Profesija (engleski): Radiology technitian (not a regulated profession from January, 2019)
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija:

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: