Psihoterapija

Grupa profesija (hrvatski): Psihoterapija
Grupa profesija (engleski): Psychotherapy
Profesije u ovoj grupi:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom grupa profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom grupa profesija: Nije na popisu

Institucije povezane s ovom profesijom grupa profesija

Informacijska tijela: Nije na popisu
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

  Adresa:
  Savska cesta 66, 10000 Zagreb
  Telefon:
  01 555 7111
  Faks:
  0 1 555 7222
  E-pošta:
  Internet stranica:
Nadležna tijela: Nije na popisu