Savjetodavni terapeut

Grupa profesija (hrvatski): Psihoterapija
Grupa profesija (engleski): Psychotherapy
Profesija (hrvatski): Savjetodavni terapeut
Profesija (engleski): Savjetodavni terapeut
Specijalizacije u ovoj profesiji:
Poglavlja EU direktive povezane s ovom profesijom profesija: Nije na popisu
Zakoni povezani s ovom profesijom profesija: Nije na popisu

Institucije povezane s ovom profesijom profesija

Informacijska tijela:
Ispitna tijela: Nije na popisu
Nadležna ministarstva:
Nadležna tijela: